Chuyện… vớ vẩn (15)

Tháng trước đưa thằng bé đi khám mắt ở Viện mắt TW – 85 Bà Triệu – HN. Xếp hàng dài “rằng rặc”. Thế mới biết nhiều người chẳng chịu giữ gìn “cửa sổ tâm hồn” để đến hỏng hoặc gần hỏng mới đi chữa. Chợt nhớ lời Ông Cụ: “Giữ gìn sự trong sạch… như con ngươi của mắt mình”.

Advertisements